Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Dự báo ngắn hạn: VNI: ÍT BIẾN ĐỘNG / HNX: GIẢM

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI không bảo toàn được số điểm tăng trong phiên trước và đóng cửa giảm 1,75% về 381,78. Dự báo xu hướng ngắn hạn vẫn là ÍT BIẾN ĐỘNG nếu chỉ số duy trì trên mức thấp nhất 375,93 của ngày 22/11. Đường xung lượng ngắn hạn đang tăng, trong khi mô hình Đám mây bao phủ tăng giá đã xuất hiện hôm qua. Tuy nhiên, 70% dự báo của chúng tôi là dựa trên các kỹ thuật theo dõi xu hướng, do đó chúng tôi chỉ nâng bậc cho VNIndex khi chỉ số đóng cửa trên 392,15. HNX cũng k