Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Đáy ngắn hạn chưa rõ ràng...giữ quan điểm TRUNG LẬP

Quan điểm ngắn hạn (5-10 ngày): VNIndex hôm nay giảm 7,32 điểm (1,76%), đóng cửa tại mức 408,12 điểm. HNXIndex giảm 1,46 điểm (2,10%), đóng cửa tại mức 68,2 điểm. Bất chấp thực tế rằng mẫu hình bóng mây bao phủ tăng đã được khẳng định sau phiên giao dịch thứ 6 tuần trước trên cả 2 sàn, thị trường đã thất bại trong việc giữ điểm sau phiên giao dịch hôm nay.