Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Đà giảm chững lại – Thị trường có thể phục hồi nhẹ

Đà giảm chững lại trên cả hai chỉ số, trong đó chỉ số VN-Index giảm 0.58% và chỉ số HNX-Index giảm 0.95% với khối lượng sụt giảm gần 50%. Theo biểu đồ kỹ thuật, cả hai chỉ số có biến động hẹp, trong đó chỉ số VN-Index xuất hiện cây nến trắng khị chạm vùng hỗ trợ của đường Uptrend (đường màu đen trong đồ thị VN-Index) được hình thành từ đáy đầu năm 2012 và đáy trong phiên 24/08/2012.