Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Đã chạm đáy cuối. Hãy KIÊN TRÌ và MUA DIG.

Hôm nay, chỉ số VNI tăng mạnh 2,45% hay 10,46 điểm lên 437,38. 164 cổ phiếu tăng trần trong khi chỉ có 10 cổ phiếu trên sàn HOSE giảm sàn. Vì vậy đợt tăng được hỗ trợ nhờ tâm lý nhà đầu tư cải thiện. Chúng tôi giữ nguyên đánh giá ngắn hạn TĂNG và cho rằng đây là đáy cuối cùng. Chúng tôi dự báo đáy ngắn hạn vào ngày 22/05, vì vậy hơi sớm. Tuy nhiên, dường như đợt xả hàng cuối cùng đã qua.