Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Chúng tôi dự báo hai chỉ số TĂNG ngắn hạn

Quan điểm ngắn hạn (5-10 ngày): Hôm nay chỉ số VN-Index hôm nay tăng 0,25% hay 1,07 điểm đóng cửa tại ngưỡng 423,57 điểm trong khi chỉ số HN-Index tăng 1,29% hay 0,9 điểm đóng cửa tại ngưỡng 70,48 điểm. Nhìn chung thanh khoản thấp với 17 triệu USD trên sàn HSX và 13 triệu USD trên sàn HNX (không tính các giao dịch thỏa thuận lớn trên sàn HNX, chỉ riêng SQC đã chiếm 38% thanh khoản của sàn HNX). Cả hai chỉ số kỹ thuật là chỉ báo xu hướng và xung lượng cho thấy đà tăng sẽ tiếp tục.