Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Chú ý các ngưỡng cắt lỗ để bảo toàn lợi nhuận.

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNIndex đóng cửa tăng 0,34% hay 1,35 điểm lên 401,08. Mặc dù đường xung lượng ngắn hạn của VNI đã bắt đầu quay đầu giảm nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn đang tăng. Đường xung lượng phản ánh tốc độ của xu hướng, nghĩa là mặc dù xu hướng đang tăng nhưng đường xung lượng vẫn có thể giảm. Có thể thấy, VNI tăng với tỷ lệ tăng cao dần hầu như mỗi ngày trong giai đoạn thị trường hồi phục, và chỉ khi xuất hiện phiên giảm nhẹ hoặc điều chỉnh như tình hình thị trường hiện