Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Chỉ số VNI và HNI vẫn như cũ! Chờ đợi tín hiệu mới

Quan điểm ngắn hạn (5-10 ngày): Hôm nay chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,4% hay 1,64 điểm tại ngưỡng 413,16 điểm. Chỉ số HN-Index giảm 1,06% hay 0,74 điểm đóng cửa kết thúc tuần tại ngưỡng 69,35 điểm. Cả hai sàn đều cố gắng tăng điểm, nhưng lại giảm điểm thấp hơn. Mô hình ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng và chúng tôi vẫn khuyến nghị tiếp tục chờ đợi trong vài ngày tới do thị trường vẫn giao dịch xung quanh ngưỡng tương ứng là 405-425 điểm và 68-72 điểm.