Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Chỉ số VN-Index sẽ kiểm định lại vùng 500 – 502 điểm

Thị trường có diễn biến trái chiều trên hai chỉ số và nhìn chung đều xuất hiện mô hình nến Spinning Tops cho thấy tâm lý nhà đâu tư khá cân bằng và ở mức thận trọng. Chỉ số VN-Index đi ngang và giao dịch dưới đường SMA20 (tức là mức 507 điểm), còn chỉ số HNX-Index giao dịch tại vùng đỉnh tháng 02/2013 (tức là mức 67.0 điểm). Ngoài ra, khối lượng giao dịch giảm nhẹ và dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền đã có dấu hẹp sau giai đoạn tăng nóng trong 3 tháng liên tiếp vừa qua.