Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Chỉ số VN-Index còn điều chỉnh về vùng giá 544 - 550

Thị trường điều chỉnh khi tiệm cận các vùng kháng cự 560 điểm của chỉ số VN-Index và 77.0 điểm của chỉ số HNX-Index. Mô hình giá của chỉ số HNX-Index xuất hiện Shooting Star cho thấy khả năng chỉ số này sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế tiếp. Khối lượng giao dịch tăng mạnh cho thấy dòng tiền vẫn có dấu hiệu tích cực mặc dù áp lực bán gia tăng về phút cuối,