Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Cảnh báo các phiên giảm mạnh vẫn còn

Thị trường giảm mạnh trên hai chỉ số và xuất hiện dạng nến Long Black Candle, đặc biệt chỉ số HNX-Index xuyên thủng biên dưới của mô hình Rising Wedge và chỉ số VN-Index xuyên thủng đường SMA20 cho thấy xu hướng ngắn hạn có tín hiệu rủi ro cao. Khối lượng giao dịch tăng mạnh cho thấy áp lực bán lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps.