Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Cả hai chỉ số xuất hiện dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn

Cả hai chỉ số xuất hiện mẫu hình nến Evening Star, đặc biệt chỉ số VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Engulfing Bearish, đây là những dạng mẫu hình nến cảnh báo đảo chiều có xác suất cao. Khối lượng duy trì ở mức cao, nhưng lực cầu đẩy giá trong phiên hôm nay đã có dấu hiệu suy yếu.