Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Bên mua chờ đợi và hành động sẽ rõ ràng hơn trong phiên 20/06/2013

Thị trường tiếp tục phục hồi nhưng khối lượng sụt giảm mạnh cho thấy nhịp phục hồi này chưa chắc chắn và thể hiện lực mua cũng suy yếu mặc dù lực bán không mạnh trong phiên hôm nay. Chỉ số VN-Index vượt lên trên mức 500 nhưng phần lớn nhờ vào nhóm cổ phiếu Largecaps, còn chỉ số HNX-Index xuất hiện mẫu hình nến Spinning Tops cho thấy lượng cung cầu khá cân bằng. Nhìn chung, đà tăng điểm hôm nay không đến từ lực cầu khối nội mà chủ yếu là lực cung giá thấp suy yếu và lực cầu của khối ngoại.