Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Áp lực điều chỉnh trung hạn đang chững lại

Quan điểm ngắn hạn (5-10 ngày): Chỉ số VNI tăng 0,47% hay 1,89 điểm đóng cửa tại ngưỡng 407,28 điểm. Chỉ số HNX tăng 1,03% hay 0,7 điểm đóng cửa tại ngưỡng 68,59 điểm. Cả hai chỉ số đang hình thành mô hình đường phân kỳ giá/xung lượng dương (đường màu cam trên đồ thị ở trang 2), giữa hai ngưỡng hỗ trợ mạnh Fibonacci 50% và 68%. Do đó xu hướng sẽ là tăng chứ không giảm sâu hơn nữa. Các ngưỡng kháng cự mạnh là 417 và 70,6.