Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 31-10-2011 - VNI & HNX: Mục tiêu ngắn hạn là 465 & 77

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Cả hai thị trường đã xuất hiện tín hiệu MUA ngắn hạn vào thứ Sáu vừa qua. Mặc dù hai sàn không duy trì được tâm lý tích cực của cuối tuần trước nhưng chúng tôi vẫn dự báo hai chỉ số sẽ tăng 10% lên ngưỡng mục tiêu là 465 cho VNIndex và 77 cho HNXIndex. Khối lượng giao dịch nhìn chung khá cao so với mức trung bình 10 ngày. Khả năng này sẽ không xảy ra nếu hai sàn đóng cửa dưới mức 410 và 67,9. Trong số 25 cổ phiếu quan sát của chúng tôi, có 19 cổ phiếu được