Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - 29-07-2011 Mua THV, Giá mục tiêu 7.000 đ (tỷ lệ tăng giá 16%)

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Dự báo xu hướng cho hai chỉ số chung vẫn GIẢM. VN-Index đã giảm xuống dưới mức 406,45. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 398 (mức thấp nhất kể từ 26/5).