Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - 29-06-2011 MUA: BVH với giá mục tiêu 90.000 đồng (tỷ lệ tăng giá 14%)

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNIndex tiếp tục dao động trong phạm vi 430-450. Chúng tôi dự báo xu hướng ngắn hạn sẽ ÍT BIẾN ĐỘNG nếu chỉ số tiếp tục dao động trong phạm vi này.