Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 28-10-2011 - VNI & HNX: Xuất hiện tín hiệu MUA. Dự báo tăng 10%

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Cả hai thị trường cuối cùng đã xuất hiện tín hiệu MUA ngắn hạn. Chúng tôi dự báo thị trường có thể tăng 10% từ mức hiện tại, như vậy VNIndex có thể đạt mốc 465 và HNXIndex đạt mốc 77. Khả năng này sẽ không xảy ra nếu hai sàn đóng cửa dưới mức 405 và 66,5. Rất nhiều cổ phiếu được nâng bậc lên TĂNG trong hôm nay, vui lòng xem trang 7-8. Trong số 25 cổ phiếu quan sát của chúng tôi, có 16 cổ phiếu được dự báo TĂNG, 6 cổ phiếu ÍT BIẾN ĐỘNG và chỉ có 3 cổ phiếu d