Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - 28-06-2011 HNX: có tín hiệu bán / VNI: hiện tại ít biến động

Nhận định ngắn hạn về VNIndex & HNXIndex: HNX đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 74,80 trong hôm nay, tạo ra tín hiệu bán ngắn hạn. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 71,70 (-5%).