Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - 27-07-2011 Khuyến nghị MUA hiện tại: PNJ, DPM & PGS

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI đang nỗ lực tạo đáy quanh mức hiện tại với đường xung lượng tăng nhẹ. Tuy nhiên, dự báo xu hướng chung vẫn GIẢM.