Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 26-08-2011 VNI & HNX: Vẫn dự báo TĂNG/ Vàng: hạ bậc hôm nay

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VN-Index tiếp tục tăng và đóng cửa ở mức 404,41. HNX giảm nhẹ về 69,25. Xu hướng tăng ngắn hạn trên cả hai thị trường vẫn tiếp diễn. Chúng tôi tiếp tục dự báo xu hướng TĂNG và duy trì mục tiêu ngắn hạn cho cả hai chỉ số là 420 điểm và 71,50 điểm.