Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 25-10-2011- Chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn. Chú ý ngưỡng 414,8 và 69,9.

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI & HNX không vượt qua được ngưỡng kháng cự mạnh 414,8 và 69,9. Chúng tôi đang chú ý quan sát xem liệu thị trường có thể vượt qua ngưỡng này và từ đó kích hoạt đà tăng 10% trên cả hai sàn. Hiện tại, chúng tôi chủ yếu vẫn đang quan sát và chờ đợi nhưng sẽ tăng cường khuyến nghị nếu tín hiệu MUA xuất hiện. Chúng tôi sẽ hạ bậc HNXIndex xuống mức GIẢM trở lại nếu chỉ số không duy trì được ngưỡng hỗ trợ quan trọng ngắn hạn tại 67,45. VNIndex hiện tại được hỗ tr