Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 24-10-2011 - VNI & HNX: Nâng bậc ngắn hạn lên ÍT BIẾN ĐỘNG

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Cả hai chỉ số đã tăng mạnh vào cuối tuần trước. Xu hướng ngắn hạn chuyển từ GIẢM sang ÍT BIẾN ĐỘNG. VNIndex đang tiến gần ngưỡng xuất hiện tín hiệu MUA ngắn hạn. Chỉ số cần đóng cửa trên 414,8 mới có thể kích hoạt tín hiệu này, tức chỉ cần tăng 0,4 điểm. Ngưỡng xuất hiện tín hiệu MUA cho HNX là 69,9, chỉ tăng 2,2% so với mức đóng cửa hôm nay. Mô hình tạo đáy hiện tại của VNIndex khá giống với mô hình trong giữa tháng Tám. Vui lòng xem biểu đồ ở trang 2 để so