Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 24-08-2011 VNI & HNX: Thị trường kiểm tra mốc Fibonacci 38,2%. Vẫn dự báo TĂNG

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Cả hai chỉ số tiếp tục giảm và đang kiểm tra mốc Fibonacci 38,2% ở mức 396,6 và 68,5. Sự điều chỉnh như trong hai ngày qua thường xuất hiện khi thị trường đã có những phiên tăng mạnh. Thị trường thường sẽ giảm 38,2% từ xu hướng tăng trước đó trước khi tăng mạnh hơn.