Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 22-09-2011- MUA: BVS - GMT: 20.000/ Thị trường sắp tạo đáy ngắn hạn

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Cả hai chỉ số hồi phục từ mức hỗ trợ mạnh 440 và 74/74,5. Chúng tôi vẫn tin rằng thị trường đang tiến gần đến đáy ngắn hạn. Chúng tôi sẽ liên tục bổ sung thêm cổ phiếu vào danh sách khuyến nghị nếu thị trường duy trì trên mức 440 và 74,5. Nhiều cổ phiếu như BVS, KLS, SSI và VND đã đảo chiều từ ngưỡng hỗ trợ. Các blue chip như VCB, CTG, HPG, BVH và VIC cũng đang cố gắng tạo đáy ngắn hạn và kích hoạt tín hiệu MUA ngắn hạn.