Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - 20-07-2011 MUA: DPM. Giá mục tiêu: 37.000

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI nỗ lực phục hồi từ ngưỡng 410 khi đóng cửa ở mức 416,77. Tuy nhiên, dự báo xu hướng ngắn hạn cho VNIndex hiện vẫn GIẢM. Chỉ số cần đóng cửa trên mức 423 mới có thể xuất hiện tín hiệu TĂNG.