Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 19-10-2011 - VNI & HNX cần đóng cửa trên ngưỡng 416 & 70 mới ổn định

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Xu hướng thị trường vẫn yếu và có xu hướng GIẢM trong ngắn hạn. Chúng tôi sẽ không khuyến nghị cổ phiếu cho đến khi tín hiệu MUA xuất hiện rõ ràng. Điều này đã được nhắc đến trong các bản tin của chúng tôi kể từ cuối tháng Chín. Ngưỡng kích hoạt tín hiệu MUA cho VNI là 416 và HNX là 70. Thị trường cần đóng cửa trên mức này mới có thể ổn định. Hầu hết các cổ phiếu trong danh sách 25 cổ phiếu quan sát của chúng tôi đều được dự báo GIẢM hoặc ÍT BIẾN ĐỘNG. Do đ