Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 17-10-2011- VNI & HNX tiếp tục giảm. Chờ tín hiệu MUA ngắn hạn với FPT, DIG & PVD

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Cả hai thị trường tiếp tục giảm mạnh hơn. Chúng tôi vẫn thận trọng và duy trì khuyến nghị với 2 cổ phiếu có hệ số beta thấp là DPM và VCB. Cổ phiếu KBC có hệ số beta cao hơn vẫn nằm trong danh sách khuyến nghị nhưng đang giao dịch ở mức khá tốt so với toàn thị trường. Chúng tôi vẫn đang chờ các tín hiệu MUA xuất hiện rõ ràng trước khi khuyến nghị tích lũy các cổ phiếu. Ngưỡng kích hoạt tín hiệu MUA cho HNX giảm xuống mức 71,4 từ 71,8 trong khi vẫn giữ ở mức