Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 15-09-2011 Tiếp tục chốt lời và chờ đợi

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Xu hướng chốt lời vẫn tiếp tục diễn ra trong ngắn hạn. Chỉ số HNXIndex đã mất 1,24% trong khi VNIndex tăng 0,79% (3,68 điểm) nhưng chủ yếu là nhờ MSN và BVH đóng góp gần 6 điểm cho thị trường.