Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 15-08-2011 Xuất hiện tín hiệu mua nếu tăng 2,5% từ mức hiện tại

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Ngưỡng kích hoạt tín hiệu MUA cho cả hai chỉ số giảm nhẹ xuống 393 và 67,8 so với hôm thứ Sáu. Xu hướng ngắn hạn vẫn GIẢM.