Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - 15-07-2011 VNI & HNX: Giảm điểm. Xu hướng ngắn hạn vẫn GIẢM

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Dự báo xu hướng ngắn hạn vẫn GIẢM. Chỉ số đang trong giai đoạn kiểm tra ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo tại 406 và 398 (-4%). Chỉ số cần đóng cửa trên mức 430 mới có thể xuất hiện tín hiệu TĂNG.