Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 14-09 -2011 Dừng tất cả các khuyến nghị MUA ngắn hạn

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Cả hai chỉ số đã không thể chốt phiên trên ngưỡng kháng cự mạnh 470 và 80. Đường xung lượng ngắn hạn đang có xu hướng giảm dần từ phía trên đường 0 cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn bắt đầu giảm tốc. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục dự báo TĂNG nếu cả hai chỉ số đóng cửa trên mức 456 và 75,6.