Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - 14-07-2011 VNI & HNX: Giao dịch trầm lắng. Xu hướng ngắn hạn vẫn GIẢM

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI đảo chiều nhẹ từ mức thấp nhất trong này 414,27 điểm, đóng cửa tại 418,93 điểm. Dự báo xu hướng ngắn hạn vẫn GIẢM. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 406 và 398 (-5%).