Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 13-09 -2011 VNI và HNX đang kiểm tra ngưỡng kháng cự 470 và 80

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan cho cả hai chỉ số, nhưng ngưỡng 470 và 80 sẽ là ngưỡng kháng cự khó vượt qua. Áp lực chốt lời có thể xuất hiện ở mức này. Tuy nhiên, giai đoạn này chỉ mang tính ngắn hạn vì các chỉ số kỹ thuật trung hạn vẫn tích cực, và do đó, trong ngắn hạn có thể có những phiên điều chỉnh.