Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - 13-07-2011 VNI & HNX: Xu hướng ngắn hạn vẫn GIẢM

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI đóng cửa tại 418,18 điểm, tăng nhẹ so với mức thấp nhất 416,94 trong phiên trước. Dự báo xu hướng ngắn hạn vẫn GIẢM. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 406 và 398 (-4,8%).