Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 12-08-2011 VÀNG: Chốt lời ngắn hạn

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Quan điểm của chúng tôi vẫn không thay đổi. Cả hai chỉ số cần đóng cửa trên mức 395 và 68,90 mới có thể xuất hiện tín hiệu MUA.