Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - 12-07-2011 VNI: đóng cửa dưới 423,39 điểm. Chuyển sang xu hướng GIẢM

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 423,39. Dự báo xu hướng ngắn hạn chuyển sang GIẢM. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 406 và 398 (-4,5%).