Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - 08-08-2011 VNI & HNX: Chưa tìm thấy đáy ổn định. Chú ý ngưỡng 406 và 70,4

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Dự báo xu hướng hiện tại cho VNIndex là ÍT BIẾN ĐỘNG. Chúng tôi vẫn đang chú ý ngưỡng 406, tương ứng tỷ lệ Fibonacci 23,6% tính từ mức cao nhất ngày 3/6 xuống mức thấp nhất ngày 3/8.