Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - 04-07-2011 VNIndex & HNXIndex: xu hướng ngắn hạn vẫn GIẢM

Xu hướng VNIndex & HNXIndex (trang 2): VNIndex kết thúc phiên gần như không đổi tại 425,42 điểm. Xu hướng ngắn hạn vẫn GIẢM.Ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 417,35 (-2%) & 410,80 (-3,5%).