Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 02-11-2011 - VNI & HNX: Hạ bậc xuống ÍT BIẾN ĐỘNG

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Chúng tôi hạ bậc VNIndex và HNXIndex xuống ÍT BIẾN ĐỘNG do cả hai chỉ số đóng cửa dưới mức 411,88 và 68. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 404,85 và 66,63. Nhà đầu tư có thể phải trở lại giai đoạn quan sát và chờ đợi. BVH và DPM đóng cửa dưới ngưỡng dừng lỗ của chúng tôi, do đó, chúng tôi dừng khuyến nghị ngắn hạn cho 2 cổ phiếu này và sẽ tính toán tỷ lệ lãi/lỗ dựa trên giá mở cửa ngày mai. KLS, PVD và PGS vẫn đang được khuyến nghị. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chú ý ng