Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật 01--11-2011 - VNI & HNX: Mục tiêu ngắn hạn vẫn là 465 & 77

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Cả hai chỉ số giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay. VNIndex giảm 7 điểm và đóng cửa ở mức 413,82 trong khi HNXIndex giảm 1,69 điểm về mức 68,52. Chúng tôi vẫn dự báo xu hướng TĂNG trong ngắn hạn và duy trì mục tiêu cho 2 chỉ số là 465 & 77. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hạ bậc dự báo xuống ÍT BIẾN ĐỘNG nếu thị trường đóng cửa dưới mức 411,88 và 68. Chúng tôi nâng mức cắt lỗ cho BVH và PGS (nhằm bảo toàn lợi nhuận đạt được) trong hôm nay và chú ý ngưỡng cắt lỗ c