Trung tâm phân tích
Quay lại

PC1 [MUA +61,1%] - Mảng xây lắp điện tăng trưởng mạnh dẫn dắt đà phục hồi trong năm 2023 - Cập nhật

Chúng tôi nâng khuyến nghị cho CTCP Tập Đoàn PC1 (PC1) từ KHẢ QUAN lên MUA dù giảm giá mục tiêu 31% về 26.500 đồng/cổ phiếu do giá cổ phiếu của PC1 đã giảm 53% trong 3 tháng qua. Chúng tôi giảm giá mục tiêu do chúng tôi (1) điều chỉnh giảm dự báo LNST giai đoạn 2022-2026 thêm 24% và (2) tăng dự báo chi phí vốn chủ sở hữu thêm 100 điểm cơ bản và tăng dự báo chi phí nợ vay thêm 200 điểm cơ bản. 

Chúng tôi giảm dự báo lợi nhuận giai đoạn 2022-2026 do chúng tôi dời việc ghi nhận lợi nhuận của các dự án khu dân cư và bán đất của khu công nghiệp Hà Nam, thuộc công ty liên kết của PC1 là Western Pacific từ giai đoạn 2023-2027 sang giai đoạn 2025-2028 do quá trình phê duyệt đầu tư bị trì hoãn, lợi nhuận của mảng phát điện thấp hơn do hiệu suất hoạt động thấp hơn dự kiến và chi phí tài chính cao hơn dự kiến. 

Chúng tôi dự báo LNST 2023 đạt 624 tỷ đồng (+105% YoY), được hỗ trợ bởi đóng góp từ (1) doanh thu bán đất khu công nghiệp Yên Phong của Western Pacific, (2) dự án mỏ niken của PC1, (3) lợi nhuận từ mảng điện và (4) lỗ tỷ giá sẽ thấp hơn 2022 (với giả định tỷ giá USD/VND sẽ tăng 2% trong năm 2023).  

Powered by Froala Editor