Trung tâm phân tích
Quay lại

PC1 [KHẢ QUAN +10,1%] - Đóng góp lợi nhuận nhiều hơn từ mảng KCN - Cập nhật

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Xây lắp Điện 1 (PC1) và điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 2% lên 44.000 đồng/CP khi chúng tôi điều chỉnh tăng 10% dự báo tổng LNST giai đoạn 2022-2026, bù đắp cho mức tăng 50 điểm cơ bản trong giả định chi phí vốn của chúng tôi và việc trì hoãn triển khai 2 dự án điện gió từ 2023-2024 sang 2024-2025. 

- Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2022-2026 thêm 10% chủ yếu do chúng tôi đưa KCN với diện tích 600 ha tại tỉnh Hà Nam mà công ty liên kết của PC1 là CTCP Western Pacific dự kiến sẽ sở hữu 100% cổ phần vào định giá. Chúng tôi hiện đưa đóng góp từ dự án này vào dự báo lợi nhuận giai đoạn 2022-2026 khi PC1 cho biết dự án này nằm trong quy hoạch tổng thể của tỉnh Hà Nam. 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 28% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 do mức lỗ tỷ giá trong 6 tháng đầu năm 2022 cao hơn dự kiến và việc mở bán các dự án BĐS Định Công và Gia Lâm bị trì hoãn. Chúng tôi dự báo EPS năm 2022 sẽ giảm 33% YoY do PC1 đã ghi nhận khoản lợi nhuận bất thường trong năm 2021.

Powered by Froala Editor