Trung tâm phân tích
Quay lại

MWG [MUA +21,1%] - Tăng trưởng tăng tốc khi các gián đoạn do dịch COVID-19 giảm dần - Cập nhật

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA dành cho CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) khi chúng tôi tin rằng năng lực triển khai kinh doanh vượt trội của MWG sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số mạnh mẽ trong vài năm tới. Tỷ lệ PE 2022/2023 của MWG lần lượt là 14,8/12,3 lần, tỏ ra hấp dẫn với dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS là 26% trong giai đoạn 2021-2024.

Powered by Froala Editor