Trung tâm phân tích
Quay lại

MSN - NẮM GIỮ - Cạnh tranh trên mọi phương diện - Cập nhật

Chúng tôi giữ quan điểm lạc quan về triển vọng phát triển của Tập đoàn Masan và nâng giá mục tiêu từ 97.500 đồng lên 123.000 đồng. Chúng tôi sử dụng phương pháp SoTP để tính giá mục tiêu, theo đó định giá các mảng kinh doanh chính của Masan được thực hiện riêng biệt. Giá mục tiêu của chúng tôi cao hơn 8% so với giá hiện tại.