Trung tâm phân tích
Quay lại

MSN [MUA +24,3%] - Thoái vốn khỏi mảng thức ăn chăn nuôi cho thấy sự tập trung mạnh mẽ của Masan vào hoạt động kinh doanh tiêu dùng - Cập nhật

Chúng tôi giữ KN MUA và nâng giá mục tiêu 8% khi chúng tôi nâng tổng dự phóng LNST-CĐTS giai đoạn 2022-2023 thêm 4% chủ yếu do dự phóng cao hơn dành cho Masan Consumer Holdings (MCH), WinCommerce (WCM) và Techcombank (TCB). Chúng tôi cũng đưa thời điểm giá mục tiêu về cuối năm 2022 so với giữa năm 2022 trong báo cáo trước đây. 

Powered by Froala Editor