Trung tâm phân tích
Quay lại

MBB [MUA +26,5%] - Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt; tăng trưởng NII mạnh mẽ - Cập nhật

Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 9,6% lên 37.700 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA đối với Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) do (1) nâng dự báo tổng thu nhập ròng cho giai đoạn 2021-2025 lên 6,6% so với dự báo trước đó của chúng tôi và (2) tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá mục tiêu chúng tôi đến cuối năm 2022. Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/B dự phóng 2022 là 1,84 lần. 

Powered by Froala Editor