Trung tâm phân tích
Quay lại

KDH [MUA +57,1%] - Các dự án nhà phố mới hỗ trợ lợi nhuận; định giá hấp dẫn - Cập nhật

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Vincom Retail (VRE) với giá mục tiêu là 37.500 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi giảm giá mục tiêu thêm 6,3% chủ yếu do điều chỉnh dự báo thận trọng hơn đối với việc khai trương trung tâm thương mại (TTTM) mới trong giai đoạn 2024-2027F, dự báo thấp hơn đối với mảng bán bất động sản, giả định tỷ lệ WACC cao hơn 0,5 điểm phần trăm và giả định tỷ lệ vốn hóa cao hơn 0,5 điểm phần trăm, một phần được bù đắp bởi tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2023.  

Chúng tôi giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 là 2,4 nghìn tỷ đồng (+85% YoY) chủ yếu do chúng tôi tiếp tục kỳ vọng gói hỗ trợ COVID-19 sẽ giảm đáng kể trong quý 4/2022 so với mức 766 tỷ đồng trong quý 4/2021.

Trong năm 2023, chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS ở mức 3,3 nghìn tỷ đồng (+35% so với dự báo năm 2022), nhờ (1) hoạt động kinh doanh của khách thuê tiếp tục phục hồi, (2) không có gói hỗ trợ COVID-19 đáng kể , (3) đóng góp cả năm từ các TTTM mới khai trương vào nửa đầu năm 2022 — bao gồm VMM Smart City — và (4) mảng bán bất động sản ghi nhận cao hơn so với năm trước. 

Powered by Froala Editor