Trung tâm phân tích
Quay lại

KBC - Lãi phi tiền mặt lớn từ đánh giá lại thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận 6 tháng đầu năm - Báo cáo KQKD

Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) công bố KQKD quý 2/2022 với doanh thu giảm mạnh 47% YoY, đạt 395 tỷ đồng; tuy nhiên, LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (+46 lần YoY) so với mức chỉ 41 tỷ đồng trong quý 2/2021. Lợi nhuận cao trong quý 2/2022 là nhờ lãi phi tiền mặt từ đánh giá lại trị giá 1,9 nghìn tỷ đồng từ khoản đầu tư của KBC vào CTCP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng.

CTCP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng là công ty phát triển KCN Liên Chiểu (tổng diện tích 289 ha), KCN Hòa Khánh Mở rộng (tổng diện tích 133 ha) và các dự án khu đô thị (KĐT) như Dragon City và Bàu Tràm Lakeside tại Đà Nẵng.

Chúng tôi lưu ý rằng KBC cũng ghi nhận lãi phi tiền mặt đánh giá lại trị giá 499 tỷ đồng trong quý 1/2022 từ khoản đầu tư vào CTCP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội, công ty phát triển KCN và khu đô thị Nhơn Hội A (tổng diện tích 630 ha). 

Powered by Froala Editor