Trung tâm phân tích
Quay lại

IDC [MUA +67,2%] - Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực; định giá hấp dẫn - Cập nhật

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với Tổng Công ty IDICO (IDC) nhưng điều chỉnh giảm 51% giá mục tiêu xuống còn 45.500 đồng/CP. 

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do (1) chúng tôi giả định WACC tăng 3,5 điểm %, (2) chúng tôi loại bỏ các dự án KCN của IDC trong tương lai (tổng diện tích 2.046 ha) ra khỏi định giá và (3) áp dụng mức chiết khấu định giá mới 10% để phản ánh cơ cấu công ty đa ngành của IDC, được bù đắp một phần nhờ hiệu ứng tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá mục tiêu đến cuối năm 2023. Chúng tôi áp dụng phương pháp định giá thận trọng đối với IDC khi chúng tôi hiện chỉ đưa các dự án KCN và BĐS nhà ở đã được phê duyệt đầu tư và đang trong quá trình phát triển vào trong mô hình định giá và giá mục tiêu của chúng tôi. 

- Chúng tôi nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 thêm 7% do IDC ghi nhận doanh thu từ mảng KCN cao hơn dự kiến (chủ yếu từ KCN Mỹ Xuân B1 đã được lấp đầy 100%) trong khi chúng tôi duy trì phần lớn dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2024.

Powered by Froala Editor