Trung tâm phân tích
Quay lại

HPG [MUA +32,3%] - Kì tích năm 2016 khó có thể được lặp lại - Cập nhật

Chúng tôi vẫn giữ khuyến nghị MUA cho HPG nhưng giảm giá mục tiêu 10,2%. HPG đã ghi nhận kết quả hoạt động 9 tháng tốt nhất từ trước đến nay với LNST tăng 59,3% so với cùng kì, được thúc đẩy bởi ngành công nghiệp xây dựng tăng trưởng mạnh mẽ và việc quản lý chi phí đầu vào tốt. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng từ năm 2017 trở đây, biên lợi nhuận sẽ giảm khi giá nguyên vật liệu đầu vào bắt đầu tăng từ mức thấp lịch sử trong khi giá bán nội địa không khả quan như kì vọng.